Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym etujaszki.pl

I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym etujaszki.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);


Sprzedawca – Właścicielem i Administratorem Sklepu jest: Lock-Tel Jan Wydro z siedzibą w Bochni ul. Trudna 13 (I piętro), 32-700 Bochnia NIP 868-171-73-92 Regon: 852703199; Ewidencja Dział. Gosp. w Bochni,


Klient / Użytkownik - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość;


Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w kreatorze sklepu internetowego etujaszki.pl


Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie www.etujaszki.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;


Sklep - sklep internetowy etujaszki.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.etujaszki.pl ;


Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym etujaszki.pl , 

II. Warunki ogólne.


1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem. 
2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym etujaszki.pl
3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku. 
6. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.


1. Kod rabatowy kwotowy lub procentowy upoważnia do zakupu produktów z oferty zamieszczonej na https://etujaszki.pl / z rabatem zamieszczonym na kuponie przy założeniu ewentualnych progów minimalnych zaznaczonych w informacji o promocji.
2. Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie produkty zamieszczone w koszyku. 
3. Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu podczas zakupów w sklepie https://etujaszki.pl / 
4. Kod rabatowy kwotowy nie łączy się z jakimikolwiek innymi ofertami promocyjnymi dostępnymi w sklepie https://etujaszki.pl / 
5. Kody rabatowe nie sumują się. Nie można wykorzystać dwóch kodów podczas jednych zakupów. 
6. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
7. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi lub procentowymi, udzielanymi przez właściciela sklepu internetowego etujaszki.pl Kody rabatowe posiadają określone daty ważności, o czym informuje Partner. Po ich upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodów
8. Towary, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych przez sklep.
9. W przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości produktu widniejący na paragonie.

IV. Reklamacje i zwrot towarów.


Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.


V. Postanowienia końcowe.


1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia 
2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: https://etujaszki.pl /content/20-regulamin

3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 
4. Regulamin obowiązuje od dnia 07.06.2018.
5. Konsultanci etujaszki.pl są do dyspozycji Klientów w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze: tel. +48574304204; e-mail: [email protected]